Temizlik İşleri Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6  AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :
 
Birim Müdürü : Süleyman Çerçel
 
Müdür Dahili Numarası:196
 

Birim Tanımı

Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Faaliyetleri :

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için;

 • Cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, çöplerinin alınması ve nakli işlerinin yapılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 •  Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi.   
 • Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerini yapıp, kontrol ve takip ederek sonuçlandırmasını sağlamak.
 • Çöp konteynırlarını, çöp kovalarını, çöp sepetlerini ve izmarit kutularının cadde ve sokaklarda uygun yerlere konulmasını sağlamak,
 • Eskiyen, boyası dökülen ve delinen çöp konteynırlarının tamir edilip boyalarının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynırların alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını yaptırarak çevreye pis koku ve zarar vermesini önlemek,
 • Düzenli bir şekilde caddelerin periyodik olarak süpürülerek yıkanmasını sağlamak,
 • İlçe içerisindeki pazaryerlerinin süpürülüp yıkanması işlemlerini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Sahipsiz inşaat atıklarının ve hafriyatların toplanmasını sağlamak,
 • Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak (Doğrudan, Dilekçe, E - mail, BİMER, Çağrı merkezi vb.) yöntemlerle gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamaktır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Faaliyetleri:

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesine başlanarak Kullanılmış ambalajların (kağıt, karton, metal,plastik,cam) kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması ve tekrar kullanılmasının sağlanabilmesi için proje kapsamında broşür ve kitapçıklar hazırlanarak dağıtılmasını sağlamak  ve okullar, muhtarlıklar,kamu binaları, bankalar,özel iş yerleri,oteller v.b yerlerde eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

İlçemizin çeşitli yerlerine (okullar, kamu binaları ,özel iş yerleri,oteller v.b) koyulan iç mekan kutuları,kafesler,geri dönüşüm kumbaraları ile halkın geri dönüşüme ve ekonomiye katkıda bulunması sağlamak.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği: Müdürlüğümüz ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)  ile yapılan çalışmalar kapsamında kentimizin çeşitli noktalarına konmak üzere atık pil kutuları ve bidonlarının ilgili yerlere       verilerek atık pil geri dönüşümünü sağlamak.

Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak

Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yağların toplanarak uygun şekilde bertarafını sağlamak amacı ile plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak

Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,