Fatih Mahallesi sınırları içerisinde; 56 ada 10 parsel, 67 ada 1 parsel, 58 ada ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Fatih Mahallesi sınırları içerisinde; 56 ada 10 parsel, 67 ada 1 parsel, 58 ada ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği