Veteriner İşleri Müdürlüğü

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28115 Sok. No:9  AKSU/ ANTALYA

 

Telefon :  (0 242) 427 43 47

 

Birim Müdürü : Tevfik ŞEVİKTEKİN

 

 

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE1

1)-Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

2)Isırık vakalarında Tarım ilçe Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi işbirliği içerisinde hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

3) Vatandaşın evcil hayvanları kayıt defterine kayıt edilerek; sahiplik belgesi verilmektedir. Bu faaliyetler TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı Termesos Milli Park Şefliğine aylık olarak izleme cetveli olarak gönderilmektedir.

4)Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.

5)Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.

6)Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

7) Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak

 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 2

1)Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğünün Sorumluluğu

MADDE 3- Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu göreviyle ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.